L’informem que el Responsable d’aquesta Pàgina Web és:

DENOMINACIÓ Mechanical Assembly Projects South Africa (PTY) LTD.
C.I.F. 4870262575
DOMICILI PLOT 1070 OLYFENHOUTSDRIFT

POSTNET 122 P/BAG x5879

Upington 8800

Northern cape

South Africa

EMAIL DE CONTACTO web@meapsa.co.za
TELÈFON +27 (54) 334 0853

 

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.